Technológia

Vlastné kvalitné vozové parkovanie nám umožňuje zaistiť pre našich zákazníkov priebežnú distribúciu čerstvého ovocia a zeleniny v požadovanom čase a teplote. Pritom je dodržovaná potrebná prepravná teplota a iné požiadavky na prepravu náročného ovocia a zeleniny.

Cieľom je zaistiť čo najkratšiu dobu, po ktorú je dodávaná zelenina a ovocie čerstvé.

Chúlostivé je predovšetkým exotické ovocie dodávané z veľkej vzdialenosti.Pri transporte ovocia a zeleniny dbáme predovšetkým na:

  • Dodržanie požadovanej prepravnej teploty
  • Použitie vhodných obalových materiálov
  • Časovú flexibilitu

Firma ma za úlohu v najbližšej budúcnosti o zväčšenie skladových priestorov z dôvodu väčšieho záujmu

 

  Ak máte otázky, záujem
  radi Vám odpovieme

  0907 887 007

viac